Vilkår

Avtalt pris for oppdraget skal dekke hele oppdragets omfang som forberedelser, reise, dekorasjon og henting av dekorasjon inkl MVA.


Betalingsbetingelser

  • Betaling av depositum 40% 3 uker før dekorasjon.
  • Resterende beløp blir betalt då vi kommer og dekorerer. 
  • Ved bestillinger over kr 10000 vil 50% av beløpet bli fakturert i forskudd som depositum.

Endring eller annullering av ordre

  • Reduksjon i bestilling må skje senest 2 uker før dekorasjons dato. Meldes endringene etter dette refunderes ikke beløpet da produktene ellers kunne vært leid ut til noen andre.
  • Hvis en hel ordre annulleres mindre enn 3 uker før dekorasjons dato, tilfaller det innbetalte depositumet, Fest og Ballong AS.
  • Hvis en hel ordre annulleres mindre enn 1 uke før dekorasjons dato fakturerer vi det totale beløpet.